Associació Participació

ASSEMBLEA I ELECCIONS

El 30 de maig de 2017 se celebrarà Assemblea ordinària amb l’objecte de convocar eleccions a Junta directiva.

En esta Assemblea es realitzarà la rendició de comptes i informe de gestió de la Junta Directiva ixent, així com els programes compromesos i el nombre de components i càrrecs directius que seran triats i l’obertura del període de presentació de candidatures. El tancament de presentació de candidatures serà el 12/06/2017.

L’Assemblea Ordinària d’Eleccions, tindrà lloc el 15/06/2017 a les 17:00 h. en 1a convocatòria i 17:15 en 2a convocatòria, amb un horari de mesa electoral de 17:30h a 21:00h. El cens d’electors/es està format per qualsevol asociat/a amb data alta anterior al 30/04/2016 (inclusivament) i que estiguen al corrent de pagament. Per a exercir el dret de vot els socis/es hauran d’acreditar-se per mitjà de DNI, NIE, passaport o permís de circulació. En el calendari electoral segons marquen els estatuts estan fixats els terminis de presentació de les candidatures i l’exposició del cens, que quedaran exposats en l’Associació per a qui desitge consultar-los.

Al finalitzar les votacions es realitzarà l’assemblea d’escrutini i li seguirà la ratificació dels membres de la nova Junta Directiva electa.

Back To Top