Associació El barri Urbanisme

Noves millores en el barri

Segueixen les millores urbanístiques en el barri després de la peatonalització de la calle Convent de Jesús. Ara, després de molts anys de reivindicacions, s’aprova l’enderrocament del tap urbanístic del carrer Salavert i la seua recuperació per a ús públic com a itinerari per als vianants. Així mateix, s’anuncia oficialment “la redacció del projecte d’ampliació del Centre Sociocultural de Patraix, en la parcel·la annexa, d’acord amb les converses mantingudes amb l’Associació de Veïns de Patraix” Veure notícia completa en Les Províncies.

Back To Top