Associació Cultural Social

Exposició “SIS ANYS DE CAMPANYES EN EL FRONT DEL LLEVANT”

És una exposició de fotografies en les quals es mostren els primers treballs de prospeccions i excavacions duts a terme per l’Associació Científica ArqueoAntro en el Front del Llevant.

Aquests projectes es van iniciar amb la col·laboració del Grup per a la recuperació de la Memòria Històrica de València i es van centrar en la localització de fosses amb testimoniatges de la zona. Prompte es realitzaren les primeres campanyes arqueològiques que suposaran el germen a la creació dels Curs anual d’Arqueologia i Antropologia en el Front de Llevant, que se celebra anualment amb col·laboració de la Universitat Complutense de Madrid i els diferents Ajuntaments en els termes municipals dels quals es localitzen les fosses.

Podreu gaudir d’ella des del 5 d’abril a les 19h que farem l’acte d’inauguració fins al 26 d’abril.

Back To Top