Associació Social

REPARTIMENT D’ALIMENTS A FAMÍLIES DESFAVORIDES DEL BARRI

NADAL SOLIDARI 2015

Un any més, com és habitual en Nadal, l’Associació Veïnal de Patraix ha fet lliurament d’aliments bàsics a les famílies més desfavorides del nostre barri.

El compromís solidari de la nostra associació amb les famílies més necessitades, ha quedat manifest amb el lliurament de trenta-dos lots d’aliments de primera necessitat per a l’alimentació familiar.

Els aliments han sigut aportats, en manera donació, per: Veïns i veïnes del barri de Patraix; Alumnat del col·legi Hermes, CEIP Rodriguez Fornos i CEIP Humanista Mariner; Majors del Centre de Patraix Tercera Edat de Patraix; Associació de Veïns de Patraix (socis) i anònims.

Els criteris amb els quals hem procedit per al lliurament han sigut els mateixos que en anys anteriors, contactem amb l’adreça dels Serveis Socials Municipals de Patraix perquè ens assenyalaren les famílies que segons les seues dades estan en situació de vertadera necessitat. Sobre la base d’aquesta informació l’associació va organitzar les cridades d’avís per a la recollida que vam fer en el nostre local.

Volem agrair molt sincerament l’esperit de solidaritat demostrat per les persones individuals, centres educatius i entitats socials que han aportat aliments a aquesta campanya Nadal Solidari 2015, i manifestar-los que sense aqueixa benvolguda i considerada ajuda no hauria sigut possible fer un Nadal una mica més suportable a determinades famílies desfavorides del nostre barri de Patraix.

Back To Top