Demandes

DATA DESTINE – REGIDORIA ASSUMPTE
23/06/2015 Parcs i Jardins Reiteració en sol·licitud de poda i substitució d’arbres en C/Beat Nicolás Factor
12/06/2015 Parcs i Jardins Reiteració en sol·licitud d’eliminació de la barrera urbanística que suposa el graó de font de la Pl. Patraix
02/06/2015 Ocupació Vía Pública Sol·licitud de permís per a realitzar la segona activitat del projecte lúdic-cultural Patraix Reviu
26/05/2015 Llicències i Inspecció Tercera reiteració de sol·licitud de llicència d’obres i activitat del local Hot Secret en C/Conca
20/04/2015 Policía Local Sol·licitud d’emissió d’informe de seguretat i accessibilitat en Jacinto Labaila i Beat Nicolás Factor el dia de Mercat Extraordinari
20/04/2015 Bomberos Sol·licitud d’emissió d’informe de seguretat i accessibilitat en Jacinto *Labaila i Beat Nicolás Factor el dia de Mercat Extraordinari
20/04/2015 Ocupació Vía Pública  Sol·licitud de permís per a realitzar les activitats infantils del projecte lúdic-cultural Patraix Reviu
26/03/2015 Parcs i Jardins Poda intensiva dels arbres i fins i tot substitució per altres espècies més concordes a l’entorn en C/Beat Nicolás Factor
26/03/2015 Junta Municipal de Patraix Sol·licitud de millora en els criteris de valoració dels projectes, per valor del projecte i no per presentació dins del termini
26/03/2015 Parcs i Jardins Reposició d’arbres en els escocells buits de Pl. Patraix, Marquès d’Elx i l’Alcúdia
26/03/2015 Parcs i Jardins Reiteració de sol·licitud de l’expedient d’autorització d’ancoratges de llums nadalenques en l’arbrat de la Pl. de l’Ajuntament
26/03/2015 Llicències i Inspecció Reiteració de sol·licitud de llicència d’obres i activitat del local Hot Secret en C/Conca, 124
26/03/2015 Parcs i Jardins Poda i plantació de palmeres en Tres Forques, Énguera, Aiora i Arch. Carlos segons Pla de Rehabilitació Trenque Històric Protegit
10/03/2015 Comerç, Mercats i Proveïments etició de reconsideració de la negativa al trasllat del Mercat Extraordinari de Jacinto Labaila
10/03/2015 Policía Local Incrementar la vigilància de venedors il·legals en el Mercat de J. Labaila per problemes d’accessos, trànsit i evacuació
03/02/2015 Parcs i Jardins Reiteració en l’eliminació de la barrera urbanística que suposa el graó de font de la Pl. Patraix
03/02/2015 Llicències i Inspecció Sol·licitud de llicència d’obres i obertura dels comerços de Pl. Patraix, 5 (edifici fora d’ordenació)
03/02/2015 Comerç, Mercats i Proveïments Sol·licitud de còpia de l’expedient i informes emesos per Policia, Bombers i Circulació i Transports davant la negativa de trasllat Comprat J. Labaila
03/02/2015 Descentralització Sol·licitud de devolució de la fiança de 500€ dipositada per a realitzar les Festes Populars de Patraix 2014
14/01/2015 Alcaldía Petició de còpia de la moció, intervencions i resolució en la qual va intervenir l’AVV Patraix en el ple ordinari del 26/12/14
09/01/2015 Parcs i Jardins Reclamació de l’expedient sol·licitat al novembre d’autorització d’ancoratges de llums nadalenques en l’arbrat de la Pl. de l’Ajuntament
26/11/2014 Alcaldía Concessió del torn de paraula en el Ple Municipal del 26/12/14 sobre aprovació de la liquidació de contractes en el PRR9 de Patraix
20/11/2014 Parcs i Jardins Sol·licitud d’expedient i autorització d’ancoratges de llums nadalenques en l’arbrat de la Pl. de l’Ajuntament
20/11/2014 Llicències i Inspecció Sol·licitud d’informació sobre la llicència d’obres i obertura del local Hot Secret en C/ Conca, 124
30/10/2014 Alcaldía  Concessió del torn de paraula en el Ple Municipal del 31/10/14 per moció sobre festes populars
24/10/2014 Parcs i Jardins Reubicació i replantació dels maceteros de C/ Marquès d’Elx
24/10/2014 Serv. Patrimoni Històric i Cultural Sol·licitud de rèplica de les estàtues de Ponzanelli davant la negativa de trasllat de les originals
24/10/2014 Neteja i residus sòlids Incrementar la freqüència de neteja en els carrers Salabert, Pintor Pascual Capuz i tram adjacent de Tres Forques
24/10/2014 Parcs i Jardins Eliminació del graó de la font de la Pl. de Patraix
19/09/2014 Esports sports Incorporar a Patraix en el circuit de carreres populars de València
19/09/2014 Parcs i Jardins Sol·licitud de correcte manteniment d’arbres i jardins en tot el barri
19/09/2014 Junta Municipal de Patraix Atenció de les nostres sol·licituds de pressupostos més participatius i informació de dotació pressupostària a la Junta Municipal de Patraix
19/09/2014 Parcs i Jardins Manteniment de la il·luminació en el Parc de l’*Oest
19/09/2014 Parcs i Jardins Sol·licitud de correcta accessibilitat en Parc de l’Oest per a cadires de rodes i carro
19/09/2014 Junta Municipal de Patraix Instància per a tractar el tema de la Subestació Elèctrica en la Junta Municipal i suport del projecte de trasllat o soterrament
19/09/2014 Junta Municipal de Patraix Sol·licitud de paraula en el Consell per a debatre nova ordenança d’ocupació de via pública
19/09/2014 Parcs i Jardins Neteja dels canals i fonts d’aigua del Parc de l’*Oest
28/06/2014 Cultura Retorn de les escultures de Ponzanelli al barri de Patraix
Back To Top