Participació

CONSTITUCIÓ DEL CONSELL DE DISTRICTE DE LA JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIX

Aquesta setmana s’ha constituït el Consell de Districte de la Junta Municipal de Patraix. En aquesta primera sessió es van nomenar els portaveus, es van crear les comissions de treball (cultural, urbanisme i social) i es va informar del règim de sessions dels consells.

Es va donar la paraula a tots aquells que ho van sol·licitar i l’Associació Veïnal de Patraix vam intervenir expressant el nostre desig que aquesta nova Junta supose realment una porta oberta perquè els veïns participen més activament en les decisions que ens afecten.

Back To Top