Sense categoria

Concurs de pintura ràpida a Patraix

CONCURS DE PINTURA RÀPIDA A PATRAIX

Organitzat per l’Associació Veïnal Patraix, tindrà lloc la Iª TROBADA DE PINTORS que es realitzarà a Patraix durant les Festes Populars de 2018. La intenció és donar a conéixer el barri als pintors i al barri la pintura a l’aire lliure.

BASES

1ª.- La trobada es realitzarà a l’aire lliure i dins dels límits del nostre barri el dia 23 de setembre de 2018.

2ª.- Podran participar totes les persones que ho desitgen.

3ª.- Hauran d’inscriure’s abans del 20 de setembre a les 21 h. omplint la fitxa d’inscripció en el local de l’Associació (Plaça de Patraix, 13, València) o sol·licitant-ho per correu electrònic a info@patraix.org aportant nom i cognoms, direcció, localitat i telèfon de contacte. La inscripció serà gratuïta i en la mateixa estarà inclòs un entrepà durant la Trobada.

4ª.- Els participants hauran d’estar en el local de l’Associació Veïnal Patraix de 9 a 10 h. del 23 de setembre, havent de vindre amb el material necessari per al desenrotllament del concurs.

5ª.- Els bastidors o suports seran cunyats amb el segell de l’Associació i numerats, abans de començar a pintar. No seran vàlids els que no complisquen este requisit.

6ª.- El tema a tractar serà “EL BARRI DE PATRAIX”

7ª.- La tècnica i els materials a utilitzar seran d’elecció lliure i personal.

8ª.- MOLT IMPORTANT: La grandària del llenç o del suport – base, no serà inferior a 40 x 40 cm.

9ª.- Les obres, una vegada acabades, seran entregades en el local de l’Associació Veïnal Patraix. L’hora límit d’entrega serà a les 14 hores del mateix dia de realització de la trobada.

10ª.- Un jurat triat per l’Associació serà l’encarregat de triar els Premis. El fallo del jurat es donarà a conéixer el mateix dia del concurs a les 20 h. La decisió del Jurat serà inapel·lable.

11ª.- Premis: El primer premi rebrà un premi de 200 euros i una copa. L’obra quedarà en propietat de l’Associació. El segon premi rebrà un lot de pintures valorat en 100 EUR i una copa. El tercer tindrà com a premi una copa.

12ª.- Més avant en data a definir es realitzarà una exposició al públic, amb les obres dels participants en la dit Trobada, en el local de l’Associació Veïnal Patraix.

13ª.- Els quadros premiats ocuparan un lloc preferent.

14ª.- Les obres hauran de ser retirades del local de l’Associació pels seus autors una vegada haja finalitzat l’exposició de les mateixes.

Back To Top