Associació Social

Cicle de xerrades: Profunditzar en el coneiximent de la Comunitat Europea

Amb la col·laboració de l’Associació de Grups d’Estudis d’Actualitat de València (AGEA) anem a realitzar un cicle de xerrades informatives sobre la Comunitat Europea. Seran quatre cites en les quals tractarem els següents punts:

– 24/01/18 – La història de la Unió Europea:

 • Guerres mundials: una Europa unificada
 • Conferència de Yalta
 • Una Europa pacífica
 • Etapa de creixement econòmic
 • Una comunitat creixent
 • El rostre canviant d’Europa
 • Una Europa sense fronteres
 • Expansió
 • Una dècada delicada
 • Els pares fundadors de la UE

Serà moderada per Joaquín Martínez Soler, Llicenciat en Dret i Geografia i Història, Director de gestió d’investigació i Membre del Consell d’Administració en la Fundació Europea de Dublín, Administrador principal en la Direcció general d’Ocupació i en la CECA i Assessor Tècnic Cap de la OIT en Amán.

– 14/02/18 – Tractats i estructures de la UE:

 • Acta Única Europea
 • Tractat de la UE o Tractat de Maastricht
 • Tractat de Ámsterdam
 • Tractats de Lisboa 2004 i 2009
 • Cronologia dels Tractats de la UE
 • Institucions de la Unió Europea
 • Comitè Europeu de les Regions

Serà moderada per José Antonio Puig Camps, president de l’associació AGEA, Doctor enginyer agrònom (economia i sociologia), Sociòleg, Master en exclusió e inclusió social i Professor universitari en la UPV.

– 07/03/18 – El que significa la UE:

 • Què és la UE
 • De la unió econòmica a la política
 • Unió Econòmica i Monetària: l’euro
 • L’eurozona
 • Efectes de la Moneda Única
 • La Unió Econòmica
 • Finançament de la UE
 • Recursos propis
 • Unió política
 • Avantatges i inconvenients de la Unió Europea

Serà moderada per Joaquín Martínez Soler, Llicenciat en Dret i Geografia i Història, Director de gestió d’investigació i Membre del Consell d’Administració en la Fundació Europea de Dublín, Administrador principal en la Direcció general d’Ocupació i en la CECA i Assessor Tècnic Cap de la OIT en Amán.

– 18/04/18 – Fons i política de cohesió:

 • Fons estructurals
 • Política regional de la Unió Europea
 • La política de cohesió
 • Política de cohesió i Espanya
 • Prioritats d’inversió per a Espanya
 • Els 5 objectius de la UE per 2020

Serà moderada per José Antonio Puig Camps, president de l’associació AGEA, Doctor enginyer agrònom (economia i sociologia), Sociòleg, Master en exclusió e inclusió social i Professor universitari en la UPV.

Totes les xerrades es realitzaran a la nostra seu els dies indicats a les 19:30 hores.

Back To Top